Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 21/6/2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí đại diện Thường trực cấp ủy cơ sở, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm cấp ủy cơ sở.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2018

  Sáng ngày 21/6/2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí đại diện Thường trực cấp ủy cơ sở, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm cấp ủy cơ sở.

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Lấy ý kiến góp ý về Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI

  Để phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành trong quá trình quyết định một số nội dung công việc của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, cụ thể như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

   GIẤY MỜI HỌP

   Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

   Do bận công tác đột xuất, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Android APK