Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

- Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.


GIỚI THIỆU

VÀI NÉT VỀ HUYỆN HÀM THUẬN NAM

Được thành lập vào ngày 01/6/1983, huyện Hàm Thuận Nam có vị trí địa lý nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, phía Bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Tánh Linh, phía Nam giáp Biển Đông và huyện Hàm Tân, phía Đông giáp Biển Đông và thành phố Phan Thiết, phía Tây giáp huyện Tánh Linh, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Đại bộ phận lãnh thổ của huyện là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp, địa hình hẹp ngang, nghiêng dần theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Khí hậu và thời tiết của huyện là vùng ven biển, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhiều gió, nhiều nắng, mưa ít, nhiệt độ cao, lượng nước bốc hơi lớn...

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) về đánh giá hình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

I- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG CỦA NĂM 2018

Trong 9 tháng năm 2018, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận của huyện tiếp tục phát triển ổn định, có mặt chuyển biến tích cực, nổi rõ là:

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2018

  I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  - Chỉ đạo tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

  - Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

  - Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

  - Chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018.

  - Chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, bão lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.  Android APK