Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

HTN tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII

Sáng ngày 04/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 16 đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


GIỚI THIỆU

Hàm Thuận Nam: Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng ngày 07/11/2017, tại Hội trường UBND huyện Hàm Thuận Nam; Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2017

  I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  -Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

  -Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ, phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

  -Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

  -Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.  Android APK