Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

TIN CỤM THI ĐUA SỐ 3 HUYỆN ĐOÀN HÀM THUẬN NAM PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU “XUÂN BIÊN GIỚI - TẾT HẢI ĐẢO”.

Ngày 10/02/2018,Cụm thi đua số 3 thuộc Huyện Đoàn Hàm Thuận Nam đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Xuân biên giới - Tết hải đảo”tại Đồn Biên phòng  xã Tân Thành.


GIỚI THIỆU

HÀM THUẬN NAM TỔNG KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI NĂM 2017

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 01 năm 2018

  I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  -Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 215-KL/HU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy. Chú ý công tác phòng, chống bão; phòng chống dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

  -Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

  -Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.  Android APK