Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) về đánh giá hình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

I- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG CỦA NĂM 2018

Trong 9 tháng năm 2018, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận của huyện tiếp tục phát triển ổn định, có mặt chuyển biến tích cực, nổi rõ là:


GIỚI THIỆU

VÀI NÉT VỀ HUYỆN HÀM THUẬN NAM

Được thành lập vào ngày 01/6/1983, huyện Hàm Thuận Nam có vị trí địa lý nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, phía Bắc giáp huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Tánh Linh, phía Nam giáp Biển Đông và huyện Hàm Tân, phía Đông giáp Biển Đông và thành phố Phan Thiết, phía Tây giáp huyện Tánh Linh, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Đại bộ phận lãnh thổ của huyện là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp, địa hình hẹp ngang, nghiêng dần theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Khí hậu và thời tiết của huyện là vùng ven biển, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhiều gió, nhiều nắng, mưa ít, nhiệt độ cao, lượng nước bốc hơi lớn...

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) về đánh giá hình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

I- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG CỦA NĂM 2018

Trong 9 tháng năm 2018, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận của huyện tiếp tục phát triển ổn định, có mặt chuyển biến tích cực, nổi rõ là:

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 10 năm 2018

  I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  - Lãnh đạo thực hiện Kết luận số 323-KL/HU ngày 27/9/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018; triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

  - Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra quản lý bảo vệ rừng.

  - Chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động của Huyện ủy, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).  Android APK