Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Giấy mời số 78-GM/TU, ngày 22/10/2018 v/v mời dự Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị sơ kết 2 năm (2016 - 2017) công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Thị uỷ tổ ch tổ ch tổ ch tổ ch tổ ch ức ức Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị sơ kết 2 năm (2016 - 2017) công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 năm (2018 - 2020) với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


TIN HOẠT ĐỘNG

Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ La Gi họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Ngày 12/10/2018, Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ La Gi tổ chức buổi họp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Trần Hồng Sơn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Văn Nam - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Phạm Trọng Nhân, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đại diện Thường trực HĐND thị xã và các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thị uỷ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và cán bộ, công chức đã công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan có quy chế phối hợp; các đồng chí Uỷ viên UBKT Thị uỷ; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thị uỷ; các đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ cơ sở.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 252-CV/BTCTU, ngày 18/10/2018 về việc Lập danh sách đối tượng nhận quà Tết năm 2019

Thực hiện Công văn số 2549-CV/BTCTU, ngày 12/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận về việc lập danh sách đối tượng nhận quà Tết năm 2019. Ban tổ chức Thị ủy đề nghị các chi đảng bộ cơ sở căn cứ đối tượng được quy định tại Điều 11, Chương IV của Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND, lập danh sách đối tượng nhận quà Tết Nguyên đán năm 2019 (kể cả đối tượng trong quy định đã từ trần năm 2018) và tổng hợp theo mẫu đính kèm (biểu số 1) gửi về Ban Tổ chức Thị ủy trước ngày 22/10/2018 để tổng hợp (trong đó, đề nghị các đơn vị ghi rõ số liệu theo năm trước, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm, lý do tăng, giảm).

GIẤY MỜI

Giấy mời số 78-GM/TU, ngày 22/10/2018 v/v mời dự Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị sơ kết 2 năm (2016 - 2017) công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm

Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Thị uỷ tổ ch tổ ch tổ ch tổ ch tổ ch ức ức Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị Hội nghị sơ kết 2 năm (2016 - 2017) công tác văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 năm (2018 - 2020) với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:Android APK