Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Giấy mời số 51-GM/TU, ngày 21/8/2018 về việc mời dự nghe về kế hoạch đi sưu tầm tư liệu thành văn và tư liệu nhân chứng. (14h, ngày 22/8/2018)

Thực hiện Thông báo số 376-TB/TU, ngày 30/7/2018 của Ban Chỉ đạo và Ban biên soạn Lịch sử lực lượng vũ trang Hàm Tân – La Gi giai đoạn 1975 – 2015. Thường trực Ban biên soạn tổ chức họp nghe về kế hoạch đi sưu tầm tư liệu thành văn và tư liệu nhân chứng với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


GIỚI THIỆU

Phường Phước Hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 10/8/2018, UBND phường Phước Hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thịnh - Giám đốc Bưu điện thị xã đơn vị được ủy nhiệm thu thuế, ông Vũ Văn Mạnh - PBT - CT. HĐND phường, ông Huỳnh Thanh Bình - PBT - CT. UBND phường và các ban ngành, đoàn phường.

GIẤY MỜI

Giấy mời số 51-GM/TU, ngày 21/8/2018 về việc mời dự nghe về kế hoạch đi sưu tầm tư liệu thành văn và tư liệu nhân chứng. (14h, ngày 22/8/2018)

Thực hiện Thông báo số 376-TB/TU, ngày 30/7/2018 của Ban Chỉ đạo và Ban biên soạn Lịch sử lực lượng vũ trang Hàm Tân – La Gi giai đoạn 1975 – 2015. Thường trực Ban biên soạn tổ chức họp nghe về kế hoạch đi sưu tầm tư liệu thành văn và tư liệu nhân chứng với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:Android APK