Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Giấy mời số 97-GM/TU, ngày 10/12/2018 mời dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018

Căn cứ Công văn số 1734-CV/BTGTU, ngày 07/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức. Ban Thường vụ Thị ủy kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị trực tuyến với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:


TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tổng kết phối hợp công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh năm 2018

Chiều ngày 05/12/2018, Ban chỉ đạo phối hợp công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh thị xã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình kết quả công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; đồng chí Phạm Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, tham dự có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo các xã, phường và Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường.Android APK