Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

(ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU HỌP) Giấy mời số 13-GM/TU, ngày 19/6/2018 về làm việc theo Kế hoạch số 121-KH/BTGTU, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thực hiện Thông báo số 102-TB/BTGTU, ngày 01/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về làm việc theo Kế hoạch số 121-KH/BTGTU, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, nội dung, thời gian  và địa điểm buổi làm việc như sau:


TIN HOẠT ĐỘNG

ĐẢNG ỦY XÃ TÂN PHƯỚC TỖ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”GIAI ĐOẠN 2016 – 2018; SƠ KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC

         Sáng ngày 01/6/2018 tại hội trường UBND xã Tân Phước. Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”giai đoạn 2016 – 2018; Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kế họach số 82-KH/TU, ngày 19/9/2013  của Thị ủy về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Đến dự buổi lễ có đồng chí Đ/c Trần Khắc Hải- Bí thư Đảng ủy xã- chủ trì hội nghị; các đ/c trong BTV, BCH Đảng ủy xã và tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn của 8 thôn trên địa bàn xã.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công văn số 186-CV/VPTU, ngày 01/6/2018 của Văn phòng Thị ủy V/v hướng dẫn truy cập và sử dụng hòm thư điện tử công vụ.

Căn cứ Công văn số 1132-CV/TU, ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và sử dụng thư điện tử công vụ (internet). Để thuận lợi cho người dùng sử dụng hòm thư điện tử công vụ. Văn phòng Thị ủy hướng dẫn truy cập và sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc và tiếp nhận văn bản phát hành của Thị ủy. Văn phòng Thị ủy hướng dẫn cụ thể như sau:Android APK