Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2018
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Tặng 200 phần quà tiếp sức đến trường cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Trước thềm năm học mới 2018-2019, vào cuối tuần qua, chi đoàn 3 và chi hội phụ nữ 4 công an thành phố Phan Thiết tổ chức trao 200 phần quà “tiếp sức đến trường” cho các em học sinh trường tiểu học Đức Long.


GIỚI THIỆU

Phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi trong công tác xây dựng Đảng

Không chỉ là những bậc ông bà, cha mẹ mẫu mực mà vai trò gương mẫu của người cao tuổi còn đảm đương các vị trí công tác ở địa bàn dân cư, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK