Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2017
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Hội Nông dân xã Thiện Nghiệp thi đua làm theo Bác

Là một xã vùng ven của thành phố Phan Thiết, Thiện Nghiệp có tổng diện tích tự nhiên là 7.404,05 ha với 1.691 hộ cùng sinh sống. Trước đây, việc thiếu nước tưới tiêu, sinh hoạt ở các thôn Thiện Sơn, Thiện Bình và Thiện An ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư sản xuất của nông dân; nông dân chưa có sự đầu tư sản xuất tập trung, quy mô còn nhỏ lẻ; việc tổ chức phát động cũng như công tác tuyên truyền phong trào đến nông dân còn nhiều thiếu sót. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua hội viên nông dân xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết) đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo được năng xuất và chất lượng sản phẩm, đã ra sức học tập, sáng tạo, cần cù lao động sản xuất nhiều mô hình mới, vật nuôi mới, cây trồng có năng xuất cao được nông dân xã mạnh dạn đầu tư, để làm giàu trên mảnh đất quê hương mình và đóng góp đáng kể vào việc xây dựng, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. 


TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Nông dân xã Thiện Nghiệp thi đua làm theo Bác

Là một xã vùng ven của thành phố Phan Thiết, Thiện Nghiệp có tổng diện tích tự nhiên là 7.404,05 ha với 1.691 hộ cùng sinh sống. Trước đây, việc thiếu nước tưới tiêu, sinh hoạt ở các thôn Thiện Sơn, Thiện Bình và Thiện An ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư sản xuất của nông dân; nông dân chưa có sự đầu tư sản xuất tập trung, quy mô còn nhỏ lẻ; việc tổ chức phát động cũng như công tác tuyên truyền phong trào đến nông dân còn nhiều thiếu sót. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua hội viên nông dân xã Thiện Nghiệp (TP. Phan Thiết) đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đảm bảo được năng xuất và chất lượng sản phẩm, đã ra sức học tập, sáng tạo, cần cù lao động sản xuất nhiều mô hình mới, vật nuôi mới, cây trồng có năng xuất cao được nông dân xã mạnh dạn đầu tư, để làm giàu trên mảnh đất quê hương mình và đóng góp đáng kể vào việc xây dựng, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK