Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết tặng quà cho nữ công nhân viên chức lao động

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018), Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết tổ chức tặng 11 suất quà cho nữ công nhân viên chức lao động của thành phố bị mắc các bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn - mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. Trong đó, 6 suất được trích từ nguồn lãi của Quỹ “Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo” thành phố, 5 suất còn lại do 1 mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ.


TIN HOẠT ĐỘNG

Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết tặng quà cho nữ công nhân viên chức lao động

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018), Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết tổ chức tặng 11 suất quà cho nữ công nhân viên chức lao động của thành phố bị mắc các bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn - mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. Trong đó, 6 suất được trích từ nguồn lãi của Quỹ “Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo” thành phố, 5 suất còn lại do 1 mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK