Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh thành phố Phan Thiết: Sinh hoạt học tập Nghị quyết Đại hội

Sáng 16/11, Tại hội trường cơ quan Quân sự tỉnh, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với thành Hội tổ chức sinh hoạt học tập Nghi quyết Đại hội VI Hội CCB tỉnh cho hơn 150 cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn thành phố Phan Thiết


GIỚI THIỆU

Phát huy hiệu quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự và Hội Cựu chiến binh

5 năm qua (2012-2017), công tác phối hợp hoạt động của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh được triển khai toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là công tác phối hợp tuyên truyền định hướng tư tưởng, nâng cao trình độ, ý thức sẵn sàng chiếu đấu, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực trong hội viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT, qua đó, góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh (QP-AN)...

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK