Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở xã Tân Hà, huyện Đức Linh qua 2 năm nhìn lại

Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB xã Tân Hà (huyện Đức Linh) thực sự phát huy tác dụng, khơi dậy nguồn nội lực từ lực lượng hội viên…


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK