Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh thành phố Phan Thiết tập huấn công tác Hội

Hội Cựu chiến binh thành phố Phan Thiết đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018


GIỚI THIỆU

HỘI CỰU CHIẾN BINH VỚI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã được xác định trong Điều lệ Hội (Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI thông qua ngày 15/12/2017) đó là “Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự địa phương cùng cấp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ”...

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK