Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Ngân hàng CSXH và Hội Cựu chiến binh tỉnh: Kiểm tra công tác vay vốn ủy thác của Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc

Chiều ngày 16/11, tại trụ sở cơ quan Mặt trận, đoàn thể huyện Hàm Thuận Bắc, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tiến hành làm việc với các đồng chí Thường trực Hội CCB huyện Hàm Thuận Bắc về việc kiểm tra theo kế hoạch kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay ủy thác NHCSXH năm 2018 


TIN HOẠT ĐỘNG

Ngân hàng CSXH và Hội Cựu chiến binh tỉnh: Kiểm tra công tác vay vốn ủy thác của Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc

Chiều ngày 16/11, tại trụ sở cơ quan Mặt trận, đoàn thể huyện Hàm Thuận Bắc, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tiến hành làm việc với các đồng chí Thường trực Hội CCB huyện Hàm Thuận Bắc về việc kiểm tra theo kế hoạch kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay ủy thác NHCSXH năm 2018 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK