Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Gặp gỡ sinh hoạt với hội viên

Ngày 24/5, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp gỡ, sinh hoạt với hơn 250 hội viên ở cơ sở thuộc 2 địa bàn Phan Thiết và huyện Hàm Tân


GIỚI THIỆU

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN PHÚ QUÝ VỚI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, PHONG TRÀO BẢO VỆ CHỦ QUYỀN AN NINH BIỂN, ĐẢO

Trong những năm qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc” luôn được các cấp Hội CCB huyện đảo Phú Quý quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, cựu chiến binh nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội... 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK