Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Kết quả hoạt động công đoàn tháng 11/2018

Trong tháng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
Android APK