Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2018
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Hội thi “Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và  Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018); Tiếp nối thành công từ Hội thi lần trước, chiều ngày 21/8/2018, Chi bộ 2 tiếp tục phối hợp với Chi bộ 1 và Chi bộ 3 thuộc Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cuộc thi “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên đề hàng quý năm 2018” theo Kế hoạch số 15-KH/CB, ngày 08/2/2018 của Chi bộ 2 về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018. Tham gia hội thi có 07 thí sinh là đảng viên, quần chúng thuộc 3 chi bộ.


TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thi “Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và  Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018); Tiếp nối thành công từ Hội thi lần trước, chiều ngày 21/8/2018, Chi bộ 2 tiếp tục phối hợp với Chi bộ 1 và Chi bộ 3 thuộc Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cuộc thi “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chuyên đề hàng quý năm 2018” theo Kế hoạch số 15-KH/CB, ngày 08/2/2018 của Chi bộ 2 về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018. Tham gia hội thi có 07 thí sinh là đảng viên, quần chúng thuộc 3 chi bộ.Android APK