Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Giới thiệu Luật Tố Cáo năm 2018

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu một số nội dung Luật Tố cáo năm 2018, nguồn được trích từ mục văn bản hướng dẫn của Website Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:


LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 10 năm 2018

Lịch công tác tháng 10 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhAndroid APK