Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề vững chắc để cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.


TIN HOẠT ĐỘNG

5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề vững chắc để cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 10 năm 2018

Lịch công tác tháng 10 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhAndroid APK