Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ngày 07/12/2018, tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho 355 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối.

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC - GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Làm từ thiện

Hiện nay một số người cho rằng việc làm từ thiện như một trào lưu để đánh bóng tên tuổi, thể hiện vị thế xã hội, quảng cáo thương hiệu… Theo tôi, đó chỉ là hoạt động của một số cá nhân chứ không phải là một trào lưu. Từ thiện là sự ứng xử tốt với người khác, là sự cho đi, đây vốn dĩ là một phần của cuộc sống. Từ thiện bắt nguồn từ sự từ bi và tấm lòng hướng thiện, đó là sự biết ơn với hoàn cảnh hiện tại và sự đồng cảm với nhiều người.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cần có cách nhìn đúng về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan khối đảng trong thời đại công nghiệp 4.0.

Tăng cường và nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trong đó có các cơ quan, tổ chức đảng đã góp phần cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn công nghiệp 4.0. Do đó cần quan tâm đẩy mạnh hơn nửa trong thời gian tới.

XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Tự hào 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng

Các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ vững niềm tin với Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy giao và nhiệm vụ của Đảng để phục vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Android APK