Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2018
BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Kiểm tra sức khỏe cho cán bộ đi tham quan, nghỉ dưỡng

       Tổ chức kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cán bộ đi tham quan nghỉ dưỡng 02 năm/01 lần, được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 9 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/20018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận.


TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra sức khỏe cho cán bộ đi tham quan, nghỉ dưỡng

       Tổ chức kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cán bộ đi tham quan nghỉ dưỡng 02 năm/01 lần, được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 9 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/20018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DÙNG THUỐC Ở NGƯỜI CAO TUỔI

        Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) chiếm tỉ lệ khoảng 12% dân số, nhưng số lượng thuốc sử dụng cho đối tượng này chiếm khoảng 50% thuốc nói chung. Đáng nói hơn là tỷ lệ tai biến gây ra do thuốc lại thường gặp ở người cao tuổi nhiều hơn so với các lứa tuổi khác dưới 60.

         Các biểu hiện lâm sàng thường gặp ở người cao tuổi do các phản ứng có hại của thuốc (rất dễ tưởng lầm là do bệnh): bất an, té ngã, trầm cảm, lú lẫn, rối loạn nhận thức, táo bón, tiểu tiện không kiểm soát, mất ngủ, …Android APK