Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, dành cho ngành Y tế tỉnh Bình Thuận - Năm 2018

Sáng ngày 21/10/2018 tại Trung Tâm Y tế dự phòng Tỉnh, Trường Chính tri tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, dành cho ngành Y tế tỉnh Bình Thuận - Năm 2018.
Android APK