Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo tập trung Khóa 21 (2017) mở tại trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Chiều ngày 08/12/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo tập trung Khóa 21 (2017) mở tại trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.


GIỚI THIỆU

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Tánh Linh trong 6 tháng đầu năm 2017

Tánh Linh là huyện miền núi nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận, là một vùng kinh tế đầy tiềm năng với diện tích tự nhiên là 117.422 ha. Dân số trên 105.000 người. Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn.Android APK