Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2018
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

UBND tỉnh ban hành quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng năm 2018 đối với người hoạt động không chuyên trách.

Mức trợ cấp bổ sung hàng tháng năm 2018 cao nhất bằng hệ số 0,53 và thấp nhất bằng hệ số 0,09 so với mức lương cơ sở.


CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020    Android APK