Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2018
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Phong trào quần chúng góp phần thành công của Cách mạng tháng Tám 1945

Lịch sử công tác dân vận là một bộ phận của lịch sử Đảng; những bài học của công tác dân vận là bài học về sự lãnh đạo của Đảng, của công tác xây dựng Đảng.


CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020    Android APK