Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2018
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh

Cử tri mong muốn các đại biểu quan tâm chất vấn, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết kiến nghị của cử tri.


CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020    Android APK