Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2017
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Ban chỉ đạo công tác Dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh tỉnh hướng hoạt động về cơ sở

Ban chỉ đạo phối hợp công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh tỉnh tổ chức đợt hoạt động công tác dân vận tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.


CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020    Android APK