Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Nhằm làm rõ nội dung khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên, qua đó xác định tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và hình thức kỷ luật mà các tổ chức đảng có thẩm quyền đã quyết định đối với đảng viên khiếu nại và việc xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bảo đảm dân chủ, khách quan, công minh, chính xác kịp thời, đúng phướng hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Ngày 07/8/2018, đồng chí Nguyễn Anh Khải - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã triển khai Quyết định, Kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Dương Thị Nhạn - Đảng viên, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Tài và đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Đảng uỷ viên, Trưởng Công an xã Trà Tân, huyện Đức Linh.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

    TIN HOẠT ĐỘNG

    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

    Nhằm làm rõ nội dung khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên, qua đó xác định tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và hình thức kỷ luật mà các tổ chức đảng có thẩm quyền đã quyết định đối với đảng viên khiếu nại và việc xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bảo đảm dân chủ, khách quan, công minh, chính xác kịp thời, đúng phướng hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Ngày 07/8/2018, đồng chí Nguyễn Anh Khải - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã triển khai Quyết định, Kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Dương Thị Nhạn - Đảng viên, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Tài và đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Đảng uỷ viên, Trưởng Công an xã Trà Tân, huyện Đức Linh.    Android APK