Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019

       Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019  ở tỉnh ta đã hoàn tất, sẵn sàng đón các em học sinh trong ngày khai giảng 5/9. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước khi bước vào năm học mới đó là công tác bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên và đảm bảo điều kiện về cơ sở trường, lớp học; công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, quản lý, giáo viên được thực hiện bài bản, cập nhật thông tin và những kiến thức mới; qua đó, nhằm tạo tâm thế tốt nhất cho các thầy, cô giáo bước vào năm học mới. 


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019

       Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019  ở tỉnh ta đã hoàn tất, sẵn sàng đón các em học sinh trong ngày khai giảng 5/9. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước khi bước vào năm học mới đó là công tác bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên và đảm bảo điều kiện về cơ sở trường, lớp học; công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, quản lý, giáo viên được thực hiện bài bản, cập nhật thông tin và những kiến thức mới; qua đó, nhằm tạo tâm thế tốt nhất cho các thầy, cô giáo bước vào năm học mới. Android APK