Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Hội thi leo núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam mở rộng lần thứ 22 - 2018

       Sáng 22-2 (mùng 7 Tết Mậu Tuất), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận phối hợp huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội thi leo núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam mở rộng lần thứ 22 - 2018.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    Android APK