Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Khai mạc Lễ hội Văn hóa du lịch dinh Thầy - Thím

       Tối ngày 22/10 (Nhằm ngày 14/9/2018 Âm lịch), tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi đã diễn ra Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2018. Tham dự Lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Viết Triều - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đông đảo người dân địa phương, khách du lịch đến tham dự.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Khai mạc Lễ hội Văn hóa du lịch dinh Thầy - Thím

       Tối ngày 22/10 (Nhằm ngày 14/9/2018 Âm lịch), tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi đã diễn ra Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2018. Tham dự Lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Viết Triều - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đông đảo người dân địa phương, khách du lịch đến tham dự.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Tài liệu Hỏi – Đáp về Luật an ninh mạng

       Ngày 12/6/2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ 86,86%. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong xã hội về Luật an ninh mạng, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn, phát hành Tài liệu Hỏi – Đáp về Luật An ninh mạng.Android APK