Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định khu vực cấm - địa điểm cấm tạm thời; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã ký Quyết định số 220-QĐ/VPTU ban hành nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận (Số 04 đường Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).


TIN HOẠT ĐỘNG

Nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định khu vực cấm - địa điểm cấm tạm thời; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã ký Quyết định số 220-QĐ/VPTU ban hành nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận (Số 04 đường Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

GIỚI THIỆU

Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Quyết định 169-QĐTU củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 tại 26 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp tập huấn về thực hiện QCDC năm 2016 với 311 đại biểu tham dự.Android APK