Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Văn phòng Tỉnh ủy: Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 04/12/2018, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Triều, Phó trưởng phòng Tổng hợp giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp.


GIỚI THIỆU

Quy định chức năng nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định số 06-QĐi/TU ngày 26/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh uỷ như sau:Android APK