Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2017
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 3340/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận.


GIỚI THIỆU

Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Quyết định 169-QĐTU củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 tại 26 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp tập huấn về thực hiện QCDC năm 2016 với 311 đại biểu tham dự.Android APK