Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Họp mặt và giao lưu nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh qua các thời kỳ

Sáng ngày 19/10/2018, đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và giao lưu nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh qua các thời kỳ tại Hội trường Khách sạn Đồi Dương. Tham dự buổi họp mặt có các cô, các chị nguyên là lãnh đạo cán bộ, quản lý cấp tỉnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành.


TIN HOẠT ĐỘNG

Họp mặt và giao lưu nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh qua các thời kỳ

Sáng ngày 19/10/2018, đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự buổi họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và giao lưu nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh qua các thời kỳ tại Hội trường Khách sạn Đồi Dương. Tham dự buổi họp mặt có các cô, các chị nguyên là lãnh đạo cán bộ, quản lý cấp tỉnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành.

GIỚI THIỆU

Tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm Chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - tiếp dân; Phòng Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Khách sạn Đồi DươngAndroid APK