Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2016

TIN NỔI BẬT


Nguoi dai bieu nhan dan
HCM 1

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Tình hình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cùng với ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã nỗ lực, cố gắng tập trung tham mưu các cấp ủy chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đột xuất phát sinh thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu cho các cấp ủy tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP