Hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2016

TIN NỔI BẬT


Nguoi dai bieu nhan dan
HCM 1

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trao quyết định nghỉ hưu cho cán bộ

Chiều 27/5/2016, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Phương - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Báo cáo thực hiện Quy định số 15-QD/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Trung ương Đảng

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 426 –CV/BTCTU về việc báo cáo thực hiện Quy định số 15 –QĐ/TW ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân” và tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 17 –HD/BTCTU ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “Hướng dẫn thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy họp bàn, ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến (sửa đổi, bổ sung)

       Sáng kiến là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Sáng ngày 31/5/2016, đồng chí Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp, ban hành quy chế xét công nhận sáng kiến. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP