Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017

Năm 2017, công tác kiểm tra giám sát được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và theo yêu cầu của Trung ương; đồng thời Ban cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập thể lãnh đạo Ban, Chi ủy, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn và đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và đạt được một số kết quả nổi bật:  

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

       Ngày 04/12/2017, thực hiện Quyết định số 1405-QĐ/ĐUK, ngày 22/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thúy Bình.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Kết quả 5 năm thực hiện Đề án 249 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, ngày 02 tháng 12 năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (khóa II) đã xây dựng Đề án số 249-ĐA/ĐU “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp”.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Quê hương tôi!

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất Bình Thuận. Đó là nơi gắn bó với tôi hơn nửa đời người. Nếu có ai hỏi tôi rằng “Điều gì làm tôi tự hào nhất?”. Tôi sẽ trả lời đó chính là quê hương tôi. Bình Thuận là mảnh đất nghèo, người dân ở đây sống bằng nghề trồng lúa, chăn nuôi và đánh cá. Mặc dù cuộc sống vất vả, nhưng con người ở đây rất thân thiện và hiếu học. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK