Hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ: CỨU CÁNH CHO HỘ NGHÈO

Chính sách tín dụng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện các chủ trương giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. 

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Chi uỷ Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành giám sát đối với Chi uỷ Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4(khoá XII).

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2017 - 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 và Kế hoạch số 01-KH/ĐTN, ngày 15/5/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – năm 2017”; ngày 15/8/2017, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Đoàn Phường Phú Tài đến thăm và tặng 05 phần quà gồm bộ sách vở cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho đảng viên, quần chúng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cá cơ quan tỉnh, sáng ngày 31/7/2017, tại Hội trường B - Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho 254 đảng viên, quần chúng thuộc 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK