Image

Văn phòng Tỉnh ủy khai mạc lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi nhận văn bản trên internet

Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 20/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019; sáng ngày 17/4/2019, tại Phòng họp Cơ quan, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi nhận văn bản trên internet cho các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan khối Chính quyền tỉnh.

TIN NỔI BẬT