Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Thẩm định tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh.

Năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt chất lượng, đúng theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương quy định (tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh  chiếm 49,6% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, phân loại và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 8,93% so với đảng viên được đánh giá chất lượng). 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

       Chiều ngày 30/3/2017, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Trần Thị Mai (xã Ngũ Phụng), một số gia đình chính sách và gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện đảo Phú Quý.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp năm 2016

Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng gặp nhiều khó khăn. Song cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện. Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa, ban hành và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát được chủ động, nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú ý kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Quá trình nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển

Đổi mới là nhằm cho cái cũ trở thành cái mới tốt hơn, là quá trình nhằm làm cho hệ thống thay đổi từ trạng thái cũ sang trạng thái mới, tiến bộ hơn. Đổi mới là hành động của con người trong xã hội diễn ra không ngừng. Mỗi con người, tổ chức, mỗi quốc gia, dân tộc đều luôn luôn phải tự đổi mới để phát triển lên trình độ mới, cao hơn, tiến bộ hơn.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Họp giao ban Thường trực và các ban, đoàn thể trực thuộc tháng 3/2017

Ngày 28/3/2017, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy họp giao ban với lãnh đạo các ban và đoàn thể trực thuộc, để nghe và cho ý kiến về tình hình hoạt động tháng 3/2017 và các nhiệm vụ tháng 4/2017. Sau khi nghe các đồng chí trưởng, phó các ban, đoàn thể trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động trong tháng và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy kết luận: 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK