Hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2016

TIN NỔI BẬT


Nguoi dai bieu nhan dan
HCM 1

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Lối ra nào cho phát triển điện gió?

Phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện gió nói riêng là hướng đi đúng được nhiều nước trên thế giới khuyến khích đầu tư. Bởi lẽ phát triển điện gió là tận dụng tiềm năng, lợi thế của mỗi quốc gia nhờ nguồn cung sẵn có, thân thiện môi trường và bền vững. Bình Thuận là tỉnh “nhiều gió”, “nhiều nắng”, có tiềm năng phát triển điện gió. Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận được phê duyệt phát triển điện gió với tổng công suất lên đến 2.500 MW; chiếm hơn 40% tổng công suất điện gió của cả nước. Tuy nhiên, việc đưa điện gió vào sản xuất với quy mô lớn và sử dụng phổ biến đang còn nhiều khó khăn.

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế đối với cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2021

Nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 15/8/2016 thực hiện tinh giản biên chế đối với cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2021 với yêu cầu chung, đối tượng, số lượng  tinh giản biên chế đến năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Sinh hoạt truyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo cho bà con ngư dân tại Huyện Tuy Phong

       Thực hiện kế hoạch tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, ngày 23/08/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với Huyện ủy Tuy Phong tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách lâm, ngư nghiệp; trưởng khu phố, thôn, thuyền trưởng, chủ tàu cá, bà con ngư dân Huyện Tuy Phong.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 441-CV/VPTU, ngày 07/6/2016 về chủ trương để Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng Quy chế phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chiều ngày 23/8/2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra tài chính Đảng của cấp ủy cấp dưới

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ/UBKT, ngày 03/8/2016 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, trong các ngày 18, 19 và ngày 22/8/2016, Tổ kiểm tra do đồng chí Nguyễn Bá Tòng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế làm tổ trưởng đã trực tiếp kiểm tra tại 05 chi, đảng bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Đảng ủy bộ phận Bệnh viện đa khoa tỉnh, Chi bộ 4, chi bộ 8 và Chi bộ 9 thuộc Đảng bộ bộ phận Bệnh viện đa khoa tỉnh, với các nội dung: kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và kiểm tra tài chính đảng của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP